Wednesday, November 29, 2006

รักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน


อากาศร้อนเหลือเกิน แต่ต้องระวังเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนอยู่ดี ๆ อากาศเปลี่ยนเป็นเย็น และหนาวได้ มีสิทธิ์ให้ทุกท่านไม่สบายได้นะครับ

No comments: