Friday, February 29, 2008

สุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่รอฉลอง 4 ปีครั้ง

เดือนกุมภาพันธ์ในภาษาอังกฤษ February มาจากเทพเจ้าโรมันนามว่า Februus ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ ปฏิทินโรมันดั้งเดิมที่เริ่มต้นปีในเดือนมีนาคมมีเดือนเพียง 10 เดือน (304 วัน) โดยไม่มีเดือนในช่วงฤดูหนาวปฏิทินจูเลียนที่สร้างโดยโดยจูเลียส ซีซาร์ ได้มีการเพิ่มเดือน 2 เดือน คือ เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ 1 ปีมี 12 เดือน และปฏิทินจูเลียนได้กำหนดไว้ว่า เดือนคี่มี 31 วัน เดือนคู่มี 30 วัน ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันในปีปกติสุรทิน และ 30 วันในปีอธิกสุรทินต่อมาจักรพรรดิออกุสตุส ซีซาร์ ไม่พอใจว่า เดือนเกิดของตัวเองซึ่งเป็นเดือนที่ 8 เป็นเดือนคู่มี 30 วัน จึงชักวันออกจากเดือนกุมภาพันธ์ 1 วัน ทำให้เดือนสิงหาคมมี 31 วัน และเดือนกุมภาพันธ์มี 28 หรือ 29 วัน กระทั่งทุกวันนี้
ประเทศไทยเริ่มใช้ชื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปี พ.ศ. 2432 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ เป็นผู้เสนอให้ใช้ราศีกำหนดชื่อเดือนเมื่อจูเลียส ซีซาร์รับปฎิทินมาจากอียิปต์และกำหนดให้เดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีและยกเลิกปฏิทินแบบอียิปต์(เรียกว่าปีระบบดวงจันทร์ คืออาศัยข้างขึ้น ข้างแรมสังเกตความเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์)โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ก่อน ค.ศ.๔๕ ปีและได้กำหนดให้ในแต่ละเดือนมีจำนวนวันดังนี้เดือน จำนวนวันมกราคม 31กุมภาพันธ์ 28มีนาคม 31เมษายน 30พฤษภาคม 31มิถุนายน 30กรกฎาคม 31สิงหาคม 31กันยายน 30ตุลาคม 31พฤศจิกายน 30ธันวาคม 31รวม 12 เดือน 365 วันแต่ระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ๑ รอบ คือ 365.24224 วัน(อ่านรายละเอียดในเรื่อง เล่าเรื่องเดือนแปดสองครั้ง)ถ้าปีใดเดือน กุมภาพันธ์มี 28 วัน ปีนั้นมีจำนวนวัน 365 วัน ก็ขาดไป 0.24224 วันถ้าปีใดเดือน กุมภาพันธ์มี 29 วัน ปีนั้นมีจำนวนวัน 366 วัน ก็เกินไป 0.24224 วันดังนั้น เพื่อง่ายแก่การเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ขาดหรือเกินไป จึงกำหนดให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ส่วนที่ขาดไปปีละ 0.24224 วันนั้น(ประมาณ 6 ชั่วโมง ผู้เขียน) ก็ทดไว้จนครบ ๔ ปี ก็จะได้วันอีกหนึ่งวันดังนั้น จึงเพิ่มเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ จาก 28 วัน เป็น 29 วัน เรียกว่าอธิกสุรทิน(วันเกิน)วิธีการคำนวณหาเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันอย่างง่ายๆเอาปี ค.ศ.ตั้ง หารด้วย ๔ ลงตัว (ไม่มีเศษปีนั้น กุมภาพันธ์มี 29 วัน)ข้อผิดพลาดบางประการของการเพิ่มวันเข้ามาถ้าเราใช้วิธีเพิ่มเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันทุก ๔ ปีจนครบ 400 ปี จะมีวันเกินไป 3.104 วัน ดังนั้นทุก 400 ปี จะไม่เป็นอธิกสุรทิน 3 วัน ซึ่งมีการกำหนดดังนี้ในปีคริสตศักราช ที่ครบจำนวนเต็มร้อย ที่หารด้วย 400 ไม่ลงตัว เช่น 1700, 1800, 1900ซึ่งปกติแล้วเดือนกุมภาพันธ์จะต้องมี 29 วัน แต่จะไม่เพิ่มขึ้นมาเพราะวันเกินมาอยู่แล้ว ที่ทำเช่นนี้ เพราะต้องการให้เวลาถูกต้องตามธรรมชาติ แต่เมื่อเวลาผ่านไป 10,000 ปี จะผิดไป 3 วันแต่ไม่ต้องวิตก เพราะคุณคงจะไม่มีอายุยืนนานขนาดนั้น นอกเสียจากว่า คุณจะเป็นอมตะ
เครดิต : เวปบอร์ดโลกล้านนา ครับ

Monday, January 28, 2008

นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๕


ในที่สุด บุรุษผู้คร่ำหวอดทางการเมืองมาทั้งชีวิต ก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงสุดทางฝ่ายบริหาร เอกบุรุษ หนึ่งเดียวคนนี้ สมัคร สุนทรเวช

ภาพจากอินเทอร์เนท

Thursday, January 03, 2008

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ประสูติ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงลอนดอน) ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา)
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศอังกฤษ เป็นพระธิดาพระองค์แรกใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามแรกประสูติตามที่โรงพยาบาลตั้งถวายคือ May ต่อมาเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งพระนามว่า หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล (คำว่า "วัฒนา" ในพระนาม ทรงตั้งตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี)
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลได้ทรงสืบราชสมบัติต่อมา คณะผู้สำเร็จราชการในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจึงได้มีพระบรมราชโองการให้เฉลิมพระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา ขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา เสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในเป็นพระองค์แรกในรัชกาล ทรงพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอี จากนั้นเสด็จไปศึกษาต่อที่อินเตอร์เนชั่นแนลสกูล กรุงเจนีวา และทรงสำเร็จปริญญาด้านเคมีจากมหาวิทยาลัยโลซาน เมืองโลซานทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทรงเสกสมรสกับ พันเอก อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์พระองค์มีพระธิดาหนึ่งคนจากการเสกสมรสกับพันเอกอร่าม คือท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (สมรสกับนายสินธู ศรสงครามมีบุตร คือคุณจิทัศ ศรสงคราม)ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าพี่นางเธอฯ ให้กลับคืนดำรงพระอิสริยศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ทุกประการต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงเสกสมรสอีกครั้งกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และหม่อมระวี ไกยานนท์)สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ ทั้งด้านการแพทย์ ประวัติศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ สัตว์เลี้ยง และ ฯลฯ นอกจากนี้ยังทรงพระอัจริยภาพในด้านการประพันธ์ พระนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงเช่น เวลาเป็นของมีค่า แม่เล่าให้ฟัง เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ มหามงกุฎราชสันตติวงศ์ และพระนิพนธ์เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่เสด็จประพาสแต่สิ่งที่ไม่ใคร่มีผู้ใดทราบคือ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการขับเครื่องบินปีก 2 ชั้น และทรงขับเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วย ทรงโปรดสัตว์ทุกประเภท แต่ที่มีขนาดเหมาะสมกับพระตำหนักคือสุนัข พระองค์ทรงรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ในพระอุปถัมภ์ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
ได้เสด็จทรงประพาสทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบำเพ็ญพระกรณียกิจ เช่นโครงการแพทย์ พอสว. (สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) และเพื่อทรงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่มีเจ้าฟ้าหญิงที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมหาศาลอย่างไม่รู้จักทรงเหนื่อยยากเพื่อความสุขของประชาชนปัจจุบันประทับที่วังเลอดิส ถนนสุขุมวิท ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 72 ปีแล้ว วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุรณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าสยามพาราก้อน โดยใช้ชื่อนิทรรศกาลว่า แสงหนึ่งคือรุ้งงาม

กราบขอบคุณข่าวจาก INN News

Wednesday, January 02, 2008

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว


น้อมรำลึกคุณาปการที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนด้วยสำนึกแห่งความดี

Friday, December 28, 2007

Happy New Year 2008วาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยพรชัยให้พบสิ่งที่หวัง
มีหน้าที่การงานและกำลัง
มีพลังทำสิ่งที่ดีงาม

Happy New Year 2008


ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดทั้งมหาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีนาถจงดลบัลดาลให้ ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญตลอดปีและตลอดไป