Wednesday, January 02, 2008

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว


น้อมรำลึกคุณาปการที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนด้วยสำนึกแห่งความดี

1 comment:

M Thuraphan said...

กราบขอบพระคุณ ที่ชี้แนะครับผม มังกร