Friday, December 28, 2007

Happy New Year 2008วาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยพรชัยให้พบสิ่งที่หวัง
มีหน้าที่การงานและกำลัง
มีพลังทำสิ่งที่ดีงาม

No comments: