Monday, January 28, 2008

นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๕


ในที่สุด บุรุษผู้คร่ำหวอดทางการเมืองมาทั้งชีวิต ก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงสุดทางฝ่ายบริหาร เอกบุรุษ หนึ่งเดียวคนนี้ สมัคร สุนทรเวช

ภาพจากอินเทอร์เนท

No comments: