Tuesday, June 26, 2007

ภาพบรรยากาศงานบุญบั้งไฟ 2550

และแล้วตำนาน ฮักกัน แพงกัน ก็ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นและสุขสันต์กันถ้วนหน้า ขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมกันสืบสานงานประเพณีดี แบบนี้ แล้วพบกันปีหน้าฟ้าใหม่ ปี ๒๕๕๑ ครับท่าน

No comments: