Sunday, November 04, 2007

เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี๒๕๕๐ชมการแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ ในปีมหามงคลเนื่องในวโรกาส พระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา
เทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ ชมการประกวดธิดาสระบุศย์ นางฟ้าจำแลง การแสดง
บนเวทีคับคั่ง พบกันในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ๒๔ พฤศจิกายน นี้ อย่าพลาดนะครับ

No comments: